Ättlingaverk

Ättlingaverket ”Laurentius Svenonis” är under bearbetning och kommer så småningom att utges på skiva.
Björn Thunberg tar gärna emot uppgifter som kan läggas till sammanställningen för att skapa ett så komplett ättlingaverk som möjligt.
Björns e-postadr. – bjorn.thunberg@home.se    mobiltelefon: 073-083 04 39

Vi vill påpeka att personer födda efter 1943 kommer att registreras i databasen men kommer däremot inte att tas med på Cd-skrivan. Detta enl. sekretesslagen (1980:100)

Denna intressanta släkt tar här sin början från Laurentius Svenonis 1507-1579.
Säkert kommer ättlingaverket att stimulera många att börja utforska sin släkt och då kommer Björns sammanställning att vara till stor hjälp för dem.

Känner Du till att också du härstammar från Laurentius Svenonis och Stormor i Dalom.  Sprider informationen till övriga i sin släkt. Uppmana dem att besöka hemsidan.

Offentliga personer (avlidna) som är ättlingar till Laurentius Svenonis

inom kulturlivet
Adelborg, Gustaf Otto,  författare
Adelborg, Louise,  formgivare och textilkonstnär
Ahrle, Elof, skådespelare och regissör
Anderzon, Kim,  skådespelare
Arosenius, Per-Axel, skådespelare
Asker, Curt, bildkonstnär och skulptör
Aspelin, Gunnar, filosof
Aspelin, Karl Johan Vilhelm Louis, konstnär
AspelinKurt, litteraturvetare
Atterberg, Kurt Magnus, tonsättare och regissör
Backlin, Ingrid, skådespelare
Beck-Friis, Regina,
född Nordenfelt, dansare och koreograf
Beck-Friis, Wiveka, textilkonstnär
Bergman – Sucksdorff, Astrid, naturfotograf och författare
Bergman, Åke, konstnär och silversmed
Bergner, Tor, poet, trubadur, kompositör
Björk, Anita, skådespelare
Boëthius, Lars Daniel, konstnär
Boustedt, Christer, musiker och skådespelare
Bylund, Thord, arkivlektor vid Landsarkivet i Härnösand. –
år 2000 erhöll han kunglig medalj ”För framstående insatser inom släktforskningen” (född i Härnösand)
Cederström, Gustav, konstnär,  –
har bl.a. målat tavlan Karl XII s likfärd  (1878)
Curtelius, Elisabeth, författare
von Dardel, Nils,
konstnär,  –
den döende dandyn, målade han 1918 och den räknas som en förra seklets mest berömda svenska konstverk.
Dybeck, Rickard, jurist, fornforskare, folkminnesforskare och poet, –
skrev Sveriges nationalsång ”du gamla du fria”
Ebbebring, Samuel, 1:e bibliotekarie vid Lunds universitet samt historiker
Edwall, Allan, skådespelare och regissör
Edwall, Måns, musiker och skådespelare
Ericson, Stig Ossian, fil.mag. och  skådespelare  (född i Härnösand)
Frieberg, Gunnel, skulptör
Frisendahl, Carl, bl.a. skulptör – läste vid läroverket i Härnösand (1900-1904) ett flertal av hans konstverk finns i Härnösand.
Frisendahl, Halvar,  bl.a. skulptör
Frisendahl, Fredrik,  bl.a. skulptör
Funch, Thomas, barnboksförfattare och konstnär
Halvarsson, Halvar, riksspelman
Hamilton, Donald, författare
Hedenstierna, Alfred, tidningsredaktör och författare
Henrikson, Mathias, skådespelare (son till Aino Taube)
Henschen, Helena, författare och formgivare
Henschen Helga, konstnär
Henschen Ingegärd, konst och textilhistoriker
Hiort af Ornäs, Barbro, skådespelare
Holmberg, Åke – författare, – har skrivit bl.a. böckerna om Ture Sventon
Hyltén-Cavallius, Ragnar, teaterregissör
Ingvar, Cilla, revyartist och radiomedarbetare
von Knorring, Sophie, författare
von Krusenstierna, Agnes – författare
Lagercrantz, Olof, lyriker, litteraturvetare, publicist och chefredaktör
för Dagens Nyheter  1960–1975 med huvudansvar för kulturen.
Lagerfelt, Agneta, skådespelare
Leander, Zarah, sångerska
Lindberg, Sven, skådespelare
Lidman, Eva, (g. Berggrén), författare
Lidman, Sam, författare, debuterade 1955 med romanen ”Tryggare kan ingen vara”.
Lidman, Sven, (d.y.), författare och lexikograf, Lidmans signum är rikt illustrerade lexikon som spridits över hela världen. Bildade 1983  Bild och Ord akademien.
Lundström, Emilie Aline, (Mimmi), gift Börjeson, textilkonstnär
Lundström, Nils Emil, konstnär
Lönnberg, Egil, landsantikvarie
Mankell, Henning, författare
Martin, Tyr, bildkonstnär, grafiker och teaterdekoratör
Molander, Gustaf, regissör
Molander, Olof, regissör
Molin, Lars, författare, dramatiker och regissör
Munktell, Helena, kompositör av Klågerups kravallerna
Mörner, Carl Gustaf Hjalmar, grafiker och tecknare
Mörner, Marianne, hovsångerska (mezzosopran)
Nilsson, Maj-Britt, skådespelare
Nisser, Peter, författare
Otterdahl, Brita, (gift Lidman), författare
Palme, Ulf, skådespelare
Reutercrona, Ebba, konstnär
Reuterswärd, Karl Fredrik, konstnär. Känd för skulpturen Non-Violence. En pistol med knuten pipa. Tillkom som en reaktion på mordet på John Lennon (1980). En version av skulpturen finns vid FN-huset i New York.
Rosen, Bo, författare och redaktör, 1945-1949 anställd vid Svenska Turistföreningen. 1950-1958 förlagsredaktör hos Rabén och Sjögren.
”Härifrån syns de flesta Nordingråbergen”. skrev Bo R i sin bok Nordingrå (1958) att – ”Bergen bildar en oförglömlig kedja-. Berg knyter ihop och skapar en gemenskap – något en bygd i det platta land-skapet aldrig kan uppnå lika enkelt. Dalarna är gåvor fulladdade med energi som havet lämnat efter sig”. (info. Nordingrå räknas idag som hjärtat av världsarvet Höga Kusten)
Rosén, Kjell, arkitekt, konstnär och porträttmålare, ett av Kjell R.s mest kända porträtt är av Helge Dahlstedt ”Pappa Helge”. Helge D var överläkare och chef vid Österåsens sanatorium (1919-1951) utan för Sollefteå. www.lexikonettamanda.se/show.php?aid=17726 – Info. – kända författare, konstnärer och musiker var patienter på Österåsen.  Deras skapande påverkades av den kulturellt stimulerande miljön som överläkare Helge D åstadkom vid sanatoriet. Det kunde hända att konstnärer betalade sin vistelse med sina konstverk.
Rosén, Staffan, journalist, chef för TT:s radioredaktionen. Staffan R 1939-1946 gift med TV- profilen Ria Wägner.
von Rosen, Björn, poet och konstnär
von Rosen, Birgitta, författare och människorättskämpe
Sahlin, Urban, skådespelare
Schulman, Allan, finlandssvensk journalist och TV-producent
Silverstolpe, Fredrik, författare – skrev och medverkade i flera verk om homosexualitetens historia
Simonsson, Olof, keramiker och folkmusiker
Sjöcrona, Vera, författare och journalist. –  Kämpade för Gamla stans (Sthlm)
bevarande och blev känd som frontfigur i Gamla stans hembygdsförening. Evert Taubes visa Vera i Vintappargränd handlar om Vera S.
Ståhl-Nyberg, Birgit, konstnär
Sædén, Erik, operasångare (basbaryton), – utnämns till hovsångare 1966
Taube, Mathias, skådespelare
Taube, Aino, skådespelare, –
(1931-1988) en av svensk films mest anlitade
Troili, Uno, porträttmålare (1815-1875)
Westfelt, Måns, skådespelare
Widding, Lars, författare och journalist
von Sydow, Carl-Otto, bibliotekarie och skriftställare. Fr.o.m. 1961 redaktör för
Svenska Linnésällskapets årsskrift.
Åkerberg, Erik, tonsättare, organist och dirigent. – studerade komposition för Cesar Franck i Paris. Mottog 1894 Litteris et Artibus – kunglig medalj för  ”framstående konstnärliga insatser inom främst musik, scenisk framställning och litteratur”. I
nvaldes 1900 som ledamot nr 503 Kungliga Musikaliska Akademien.
Åkerberg, Knut, skulptör och målare. – Studerade skulptur i Paris. 1915 professor i München där han utförde flera officiella statyer i marmor.
Örnstad, Albert Bernhard, bildkonstnär från Jämtland

övriga
Adelborg, Fredrik,
diplomat
Ahlberg, David Jusia, kantor och psalmförfattare
Albom, Hugo, läkare /rönkenolog
Alexandersson, Carl, godsägare, jurist, företagsledare
Alexandersson, Nils, professor i processrätt och ledamot i 1:a kammaren f. liberala samlingspartiet, justitieråd
Alexandersson, Erik, ledamot i 1:a kammaren (fp) och lagman
Alexandersson, Karin, (gift Tarschys) docent i litteraturhistoria
Anrep-Nordin, Birger, musiklärare, organist och tonsättare
Anrep-Nordin, Elisabet, dövstum- och blindpedagog. Troligen en av de första kvinnorna i landet som invalts i ett stadsfullmäktige (1910).
Ask, Fritz, professor i oftalmologi
Ask, John, professor i civilrätt
Ask, Olof, överläkare – internmedicin
Ask-Uppmark, Erik, professor i praktisk medicin, brunnsintendent
och läkare vid Ramlösa hälsobrunn.
Atterberg, Anders Magnus, byggmästare, –
(1842-1846) en av upphovsmännen till Domkyrkan i Härnösand.
Atterberg, Anders Johan, ingenjör och uppfinnare
Atterberg, Albert Mauritz, kemist och jordbruksforskare
Bergman, Gösta, språkvetare
Bergman, Johan, professor i arkeologi, riksdagsman (fp)
Bergman, Sten, upptäcktsresande
Bergström, Jonas, professor i njurmedicin
Biörck, Gunnar, professor i medicin och livmedikus
Björck, Wilhelm, marin biolog och generadirektör
Bucht, Härje, professor i njurmedicin
Bystedt, Gösta,  civ.ingenjör / företagsledare
Colliander, Bengt, tf. hovmarskalk
Cornell, Elias, professor i arkitekturens teori och historia vid Chalmers
tekniska högskola
Cornell, Johan (Jan), förlagsdirektör och  fackboksredaktör
Cornell, Lasse, etnolog och författare
Douglas, Archibald, arméchef, 1944-1951
Ebbebring, Samuel, 1:e bibliotekarie vid Lunds universitet och historiker
Edelstam, Harald, svensk diplomat och ambassadör, –
känd för att räddat livet på oppositionella efter militärkuppen i Chile
1973. Räddade även norska motståndsmän och judar under andra
världskriget och fick då han namnet ”Svarta nejlikan”.
Eketrä, Märta,  hovdam till drottning Sophia av Sverige
Ekman, Fredrik Gustaf, Kemist, hydrograf och industriman
Ekman, Johan, grosshandlare och riksdagsman för liberala samlingspartiet
Ekman, Carl, affärsman och italiensk konsul
Eneström, Gustaf, matematiker, statistiker och bibliograf
Friberg, Torsten, ögonläkare,
Floderus, Björn, överkirurg
Floderus, Manfred, rektor vid Uppsala katedralskola
Fock, Alfred, lärare, professor i allmän och tillämpad fysik och riksdagsman
Forssman, Axel, advokat, ordförande i Sveriges advokatsamfund 1933-1937, styrelseordförande i GHT 1928-1942.
Forssman, Hans, professor i psykiatri, ledamot i Göteborgs stadsfullmäktige 1951-1953.
Fägerskiöld, Helga,  centralfigur i ”Broxviks dramat
Godenius, Samuel,   industriman – ägare till Gustavsbergs porslinsfabrik, Marma sågverks AB och Nyhammars bruk
Gripenstedt, Johan August, chef för finansdep. 1856 – 1866
Gripenstedt, Johan Teodor, riksdagsledamot 1892 – 1918, överstekammar-
junkare 1912-1918
Grände, Svante, biståndsarbetare i Chile
Hamilton. Bengt, professor
Hamilton, Knut, landshövding
Hasselrot, Bengt, professor i romanska språk
Hedenstierna, Bertil, docent i kulturgeografi, lärare och författare, Stor kännare av Stockholms skärgård
Heidenstam, Jeanette, programledare i Sv. Television
Hellner, Jan, professor i civilrätt och rättsvetenskaplig författare
Henschen, Salomon, läkare
Henschen, Wilhelm, metodistpredikant och redaktör
Henschen, Folke, professor i patalogisk anatomi
von Hermansson, Matthias, kommerskollegiepresident, riksråd samt innehavare
av stol nr 5 i Svenska akademien 1786-1789
Holmer. Hans, länspolismästare
Holmberg, Henrik, finsk naturforskare
Holmgren, Björn, kommendör vid flottan/ (1921-1942) riksdagsman i andra kammaren
Holmgren, Gunnar, professor-öron-,näsa-, halssjukdomar/ ledamot av Vetenskaps-
akademien
Holmgren, Israel, professor i medicin/ (1926-1933) riksdagsman i första kammaren
Holmgren, Torsten, elektoringenjör/ ledamot av Ingenjörsvetenskapsakademien
Högbom, Ivar, professor i geologi
Ihre, Johan, professor i skytteanum (=vältalighet och politik) 
Ingvar, David H, professor i klinisk neurofysiologi, –
en av sex professorer i TV-programmet – Fråga Lund
Key, Einar, professor i kirurgi vid Karolinska institutet och ledamot av Vetenskapsakademien
Key, Helmer, fil.dr., chefredaktör för SvD, ordf. i Publicistklubben 1917-1920
Klason, Johan Peter, professor i kemi och kemisk teknologi  vid
Tekniska högskolan i Stockholm
König, Claës Claesson, jurist och diplomat. generalkonsul i Berlin
Lagerfelt, Israël, friherre, agronom och militär. Han främjade om
kyrkomusiken. Led. nr.119 i Kungl. Musikaliska Akademin.
Lagerfelt, Axel, volontär vid 1:a Svea art.regemente 1984, kommendant vid Bodens
fästning 1935. Generalmajor i armen från 1936, avsked ur aktivtjänst från 1937.
Lagerfelt, Karl-Gustav, friherre och diplomat. Chef för Sveriges ständiga delegation
hos de internationella organisationerna i Genève
Lewenhaupt, Carl Adam, (Noppe), affärsman och krögare
Liljenroth,  Aurora, en av de första kvinnliga gymnasisterna i landet.
Liljenroth,  Ragnar, grosshandlare
Lindegren, August (Agi), arkitekt, tecknare och etsare
Littorin, Krister, industriidkare och elektroingenjör – studerade samtidigt som Ivar Kreuger vid KTH i Stockholm vilket ledde till en kontinuerlig vänskapskontakt.
Lundeberg, Christian – statsminister 1905 under unionskrisens slutskede.  (protektionistiska partiet)
Lundström, Axel N, professor i växtbiologi
Lundström, Attle, företagsledare och ingenjör
Löfstedt, Einar (d.ä.), (född i Härnösand) professor i grekiska språket och litteraturen, Uppsala universitet.
Löfstedt, Einar (d.y.), professor i romersk vältalighet och poesi, Lunds universitet.
Ledamot av Svenska Akademien (stol nr 9) 1942-1955
Melin, Josef, professor i fysiologisk botanik
Michalsson, Erik, lasarettsläkare och landstingspolitiker i Kalmar län
Montgomery, Henry, kammarrättspresident, (statssekr. i Justitidep. 1976-1979)
Munktell, Henrik, kommunalpolitiker och bruksidkare
Munktell, A Henrik, riksdagsledamot och rättshistoriker
Munktell, J Henrik, Industri-, bruksidkare samt pianist
Munktell, Theofron, mekaniker, banbrytare inom svensk verkstadsindustri,
(Munktells Mekaniska verkstads ab)
Mörner, Axel Otto, statsråd
Mörner, Birger, diplomat / författare
Mörner, Carl Thore, biokemist och mykolog
Mörner, Carl Otto, friherre – kungamakaren –
som ställde frågan till marskalk Jean Baptist Bernadotte
Mörner, Carl Stellan, landshövding i Kronobergs län
Mörner, Gustaf Fredrik, slottsståthållare vid Rosersbergs slott
Mörner, Hampus Elof, generallöjtnant, var delaktig i upplösningen
av Klågerups kravallerna
Mörner, Magnus, professor / historiker
Nathhorst, Johan Teophil, agronom, ledamot i Vetenskapsakademien samt sekr. i Lantbruksakademien
Nathhorst, Hjalmar Otto, agronom, professor, ledamot och 1885 hedersledamot i Lantbruksakademien.
Nathhorst, Alfred Gabriel, polarforskare, botaniker, geolog och filosofie doktor 1874
i Lund
Nisser, Ernst Martin Wilhelm, gruvingenjör, disponent och riksdagsman
Nisser, Johan Samuel, major, disponent och riksdagsman
Nisser, Ernst Conrad, civilingenjör och godsägare
Nisser, William Patrik, disponent och riksdagsman
Nisser, Per Erik, lantmästare och riksdagsman (M)
Nisser, Fredrik William Samuel, disponent och VD
Nordling, Raoul, affärsman och generalkonsul i Paris på 40-talet. –
Mannen som räddade Paris.
Nygren, Oscar, militärbefälhavare för Övre Norrlands militärområde,
generalstabschef och Sveriges första arméchef 1936.
Nygren, Hans, överste och svensk militärattaché i Sovjetunionen 1942-1944
Odelberg, Axel, civ.ingenjör i kemiteknik, keramiker och ing. vid Gustavsbergs porslinsfabrik
Odelberg, Victor, agronomexamen 1900 vid Ultuna lantbruksinstitut, Vd. vid Gustavsbergs porslinsfabrik, ledamot i Lantbruksakademien
Palmstierna, Hans, kemist och miljödebattör
Palmstierna, Jacob, friherre och bankman
Petrén, Otto, Justitieråd
Petrén, Gustaf, Regeringsråd
Petrén, Erik, Lektor, kyrkoman och debattör
af Petersens, Hedvig, journalist
af Petersens, Lennart, fotograf
Ramel, Fredrik, utrikesminister (1930-1932)
Ramel, Henrik, ambassadör
Ramstedt, Johan Olof, statsminister 1905 under unionskrisen. (politiskt obunden)
Rapp,Torsten, ÖB (1961-1970)
Reuterswärd, Mikael, äventyrare, bergsbestigare –
1990 en av de två första svenskar som når Mount Everests topp.
Ridderstad, Anton, grundare av Östergötlands länsmuseum
Ridderstad, Carl Fredrik,
tidningsredaktör, författare och riksdagsman 1867-1869 i andra kammaren.
Rodhe, Knut, 
professor i rättsvetenskap och krediträtt
Rosander, Gulli, (gift Petrini)  fysiker och kommunalpolitiker som varit aktiv i arbetet för kvinnlig rösträtt.
Rosén, Nils Gustav,  universitetskansler
Rosén, Stellan, ansvarig utgivare och chefredaktör för Västerbottens Kuriren
1926-1967 
von Rosen, Carl Gustaf, greve, pilot, flygvapenofficer, även i  det kejserliga etiopiska flygvapnet
Rosén von Rosenstein, Karl, ärkebiskop, riksdagsman och prokansler för
Uppsala universitet
Rosén von Rosenstein, Nils, förste ständige sekr. i Svenska akademien (38 år)
Rosenblad, Mathias, justitiestatsminister  (1829-1840)
Rosenblad, Nils, generalmajor
Ryding, Göran, diplomat
af Sayn Wittgenstein-Berleburge, Rikard, prins (Tyskland)
Schröder, Karl (Kalle),  tennisspelare
Schuman, Eugen, finländsk adelsman, student, aktivist och attentator
Silfverschiöld, Niclas, godsägare
Simonsson, Nils, professor i indiska språk
von Stockenström, Bo, jordbruksminister, generaldirektör vid Domänstyrelsen
Sprengporten, Jacob,  överståthållare i Stockholm under februari revolutionen 1848
Staaff, Karl, advokat och stadsminister
Steuchius, Johannes,  ärkebiskop (1730-1742) – studier vid Gymnasiet
i Härnösand (ca1690)
Stridsberg, Ernst, bruksägare, ingenjör och riksdagsman i första kammaren
Stridsberg, Gustav, journalist och författare
Swedlund, Nils, ÖB (1951-1961)
Sylvan, Hakon, generaldirektör vid Lantbruksstyrelsen (1938 – 1943)
Sylvan, Ove, generalmajor – chef för fortifikationskåren (1934 – 1941)
Sylvan, Per, generallöjtnant – arméchef – (1937 – 1941)
Tamm, Fabian, marinchef (1939-1945)
Tersmeden, Carl, amiral och memoarförfattare
Tersmeden, Carl Herman,  amanuens, – vid Riksarkivet (1873, 1875) kammarjunkare (fr.o.m. 1875)
Tersmeden, Jacob, bruksägare
Tersmeden, Jacob Johan, löjtnant
Tersmeden, Lars Gustaf, godsägare
Tersmeden, Per Reinhold, bruksägare
Tiselius,  Arne, professor i biokemi, nobelpristagare i kemi 1948
von Troil, Samuel, landshövding i Malmöhus län
von Troil, Uno,  ärkebiskop (1786-1803)
Troilius, Samuel,  ärkebiskop (1760-1764)
Trygger, Ernst, statsminister 1923-1924, första kammarens nationella parti
Wachtmeister, Ian industriman, författare, f.d. partiledare och riksdagsledamot (nyd)
Wachtmeister Af Johannishus, Wilhelm, greve och diplomat, ambassadör i Washington
Wallenberg, Raoul, affärsmannen och diplomaten som under andra världskrigets slutfas räddade tiotusentals ungerska judar undan de nazistiska förintelselägren. Den 17 januari 1945 beger sig Wallenberg av till det sovjetiska högkvarteret i ungerska Debrecen. Han återvänder aldrig. Endast 32 år gammal och han återser aldrig sin familj i Sverige. De närmare omständigheterna kring den sista tiden i Raoul Wallenbergs liv är, och kommer troligen förbli, ett mysterium.
Weibull, Lauritz, landsarkivarie, professor i historia i Lund
Weibull, Carl Gustaf, landsarkivarie i Lund
Weibull, Curt, professor i historia och rektor vid Göteborgs högskola
Weibull, Jörgen, professor i historia i Göteborg. Medlem av Folkpartiet och ingick en tid i partistyrelsen.
Wennerberg, Folke, envoyé i bl.a. Dublin, Irland
Wieselgren, Hildegared, översättare
Wieselgren, Per, professor i svenska språket och litteraturen

I släkten ingår många av landets nu verksamma offentliga personer. Alla är ännu inte kontaktade och känner troligen inte till detta släktförhållande.
Av den anledningen namnges de inte här.
– – – – –
följande offentliga personer har vid tillfrågan medgivit att deras namn tillkännages:

Karin Adelsköld, programledare och ståuppkomiker
Leif Ahrle, konstnär och skådespelare
Lisa Ajax, sångerska, vinnare av Idol – 2014. Hon är den yngsta idoldeltagaren som
vunnit tävlingen.
Anders Anerud, överste, chef för Krigsskolan Karlberg (1988 – 1992)
Anders Arborelius, katolsk biskop i Stockholms katolska stift
Petter Askergren, svensk hiphopmusiker
Christoffer Barnekow, programledare, Sveriges Television
Lars (Lasse) Bengtsson, reporter, utrikeskorrespondent och programledare på radio och TV. Senast informationsdirektör för Svenska Afghanistankommittén, med placering i Kabul.
Lars (Lasse) Berghagen, artist
Nils Bergstrand, artist
Cuno Bernhardsson, 1:e arkivarie vid forskningsarkivet vid Umeå Universitet
Lisa Bjurvall, journalist och författare
Torsten Blomquist, journalist och författare
Lotta Bouvin Sundberg, programledare i Sveriges Television
◊ Lia Boysen, skådespelare
Arne Dahl, journalist och författare
Åke Dahlbäck, musiklärare och musiker i Härnösand
Emmelie de Forest, sångerska, låtskrivare och gitarrist
Susanne Eberstein, jurist och riksdagsledamot (S) och sedan 2014 ordförande i Riksbanksfullmäktige
Robert Eckeryd, fil.dr. i historia vid Umeå universitet
Linda Edfeldt, skådespelare
Per Edlund, ishockeyspelare och idag fystränare för Frölunda Indians
Johanna Ehn, dansare och danspedagog
Sigvard Eklund, författare, internetentreprenör, tv-producent
Lina Englund, skådespelare
Magdalena Eriksson, riksspelman med fiol som huvudinstrument
Pernilla Eurenius, region strateg vid Folkets Hus och Parker
Stefan Eurenius, länsbibliotekskonsulent
Göran Everdahl, journalist/filmkritiker (vinnare av -På spåret 2014)
Erik Fichtelius, journalist, vd. utbildningsradion
Anton Forsberg, ishockeymålvakt. Deltog i Juniorvärldsmästerskapet i ishockey 2012
Petter Frisendahl, musikartist,  ingår i gruppen – Den Svenska Björnstammen
Lena af Geijerstam Unger, VD vid Härnösands Energi & Miljö (HEMAB)
Carin Gerhardsen, författare
Karin (Kajsa) Grytt, sångerska, gitarrist och låtskrivare
Per Grytt, skådespelare
Gunno Gunnmo, länspolismästare i Stockholms län, (1996 – 2003)
Lars Gustafsson, musiker (Lars Vegas trio)
Andreas Gyllenhammar, hållbarhetschef på Sweco
Eva Hamilton, vd för Sveriges Television
Anna Hanning, sångerska
Ida Ingemarsdotter, längdåkare (skidor)
Anna Jansson, författare
Fabian Kallerdahl, musiker
Agnes Knochenhauer, curlingspelare
Ulrika Knutsson, journalist, författare m.m.
Emil Källström, riksdagsledamot (C),  valkrets Västernorrland, invald 2010
Karin Källström, jurist och föredragshållare
Fanny Källström, folkmusiker
Klara Källström, folkmusiker – Fanny o. Klara är systrarna som bildat gruppen
Duo Systrami
Henrik Leek, curlingspelare
Cathrin Lindahl, (född Norberg), curlingspelare
Fredrik Lindberg, curlingspelare
Fredrik Lindström, skidskytt
Gittan Linnarsson, författare
Samuel Ljungblahd, sångare (främst soul) och låtskrivare
Kristina Lugn,  poet, dramatiker och ledamot i Svenska Akademien (stol nr 14)
Cecilia, Lundberg Hector, sångerska
Mats Lusth, ishockeyspelare och idag tränare för Malmö Redhawks
Johan Lönnroth, f.d. vice partiledare (V)
Isabella Lövin, (MP), biståndsminister och vice statsminister
Sören Mannheimer, jurist, f.d. KS ordf. och kommunalråd (S) i Göteborg
Åsa Moberg, författare
Karl (Kalle) Moraeus, musiker, spelman och tonsättare
Jonas Moström, läkare och deckarförfattare
Måns Nathanaelson, skådespelare
Per Samuel Nisser, kommunalråd i Karlstad, f.d. riksdagsman (M)
Anette Norberg, curlingspelare
Jacob Nordenson, skådespelare
Liza Maria Norling, f. Bengtsson, gymnasielärare i svenska, politiker (KD)
Linda Norman Skugge, författare
Lars Normalm, musiker (Lars Vegas trio)
Tore Norrby, skådespelare, sångare och röstpedagog
Michael Nyberg, frilandsjournalist och författare
Erik Nydahl, post dr. i historia vid MIUN
Sanna Nyström, kostymör och skräddaren
Mats Näslund, ishockeyproffs
Elin Olofsson, journalist (i Östersund) och författare
Cathrine Parment, skådespelare
Christian Paulin, musiker, medlem i musikgruppen Mynta
Karin Paulin, skådespelare
Fredrik Persson, kock och köksmästare på restaurang Hantverket i Stockholm

Emma Peters, skådespelare
Maria Pietilä Holmner, alpin skidåkare
Maria Prytz,  curlingspelare
Carl Johan Rehbinder, kulturarbetare, politiker (PP)
Lars Risberg, musiker
Anders Rönmark, opinionschef, MittMedia
Rebecca Scheja, sångerskan, skådespelare, DJ, låtskrivare och musikproducent
Alexander Schulman, författare, media-entreprenör, programledare
Oskar Selander, tekniker vid Ögonblicksteatern i Umeå
Max Sjöberg, vapen expert, Probus auction, Stockholm
Jakob,(Jacke), Sjödin, underhållare, kåsör
Helen Sjöholm, sångerska
Eric Skarby, konsertpianist
Liv Skareng, f. Engvall, gitarrist – första och enda kvinnan som studerat gitarr på musikerutbildningen vid Musikhögskolan i Stockholm. Har mottagit Kungl. Musikaliska Akademiens stora stipendium vid ett flertal tillfällen.
Olof Stenhammar, finansman
Jannike Stenlund, artist
Maria Stockhaus, civ.ekonom, riksdagsledamot (M)
Jesper Strömbäck, professor i journalistik
Natalie Sundelin, skådespelare
Viktoria Tolstoj, jazzsångerksa
Magnus Uggla, sångare och skådespelare
Caroline af Ugglas, sångerska, konstnär, körledare
Anna, Ulin, skådespelare
Therese (Tess) Ulander, journalist – utsågs 2003 till Fröken Ångermanland (den sista som utsågs), blev nr 4 i Fröken Sverige-tävlingen samma år.
Olof (Ola) Ullstén, f.d. statsminster (1978-79) och partiledare (FP)
Erika Wallin, f. Sjölund, författare
Erik Weiman, f.d. landstingsråd i Uppsala läns landsting (M)
Maria Wennerström, curlingspelare
Brita Wessinger, bibliotekarie samt  ordf. (MP) i styrelsen för Länsmuseet
Västernorrland – Murberget
Bengt Westerberg, f.d. socialminister (1991-1994) och partiledare (FP)
Fredrik Westin, musiker, föreläsare m.m.
Maria (Mia) Westin, skådespelare, regissör
Ulf Westman, journalist, MittMedia
Victor Wigardt, skådepelare
Emma Vikén, längdåkare (skidor)

Helena von Zweigbergk, författare/journalist (vinnare av På spåret 2014)
Lars Ångström politiker (MP)
Åke Öberg,  professor i medicinsk teknik (född i Härnösand)
Vanja Östman, (född Vestman), tillväxtchef vid Örnsköldsviks kommun

Senaste inläggen